dokumenty-do-pobrania/wzorce-umow/doradcy-i-eksperci-finansowi/open-finance-sa/nowa-europa/dokumenty-wazne-od-20171230/
Menu

Dokumenty ważne od 20171230


Dokument oznaczony skrótem PRIIP w nazwie pliku jest DOKUMENTEM ZAWIERAJĄCYM KLUCZOWE INFORMACJE, który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) oraz Rozporządzenia delegowanego z dnia 8.03.2017 r. wraz z załącznikami.