dokumenty-do-pobrania/wzorce-umow/ubezpieczenia-pracownicze-indywidualna-kontynuacja-grupy-otwarte/
Menu

Ubezpieczenia Pracownicze/ Indywidualna kontynuacja/ Grupy otwarte


Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez Open Life TU Życie S.A. w zakresie zawierania umów Ubezpieczenia Grupowego na Życie "Ochrona w Grupie" i "Ochrona w grupie MSP" za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość


Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez Open Life TU Życie S.A. w zakresie zawierania umów ubezpieczenia grupowego na życie "Ochrona w Grupie" i "Ochrona w Grupie dla MŚP" za pośrednictwem elektronicznej deklaracji zgody